برنامه ترم جدید

کد دوره

عنوان دوره

مدت ساعت

ساعات تشکیل دوره

هزینه دوره (تومان)

شروع دوره

ثبت نام

301

آموزش کامل AutoCad مقدماتی

30

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

450000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

302

آموزش کامل AutoCad پیشرفته

20

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

450000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

303

آموزش کامل ETABS

 

36

پنجشنبه 15 تا 18

جمعه 15 تا 18

520000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

304

آموزش کامل SAFE

 

36

پنجشنبه 18 تا 21

جمعه 18 تا 21

520000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

305

آموزش کامل 3DMax مقدماتی

 

30

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

450000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

306

آموزش کامل 3DMax پیشرفته

 

20

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

300000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

307

آموزش کامل V-Ray

 

20

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

300000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

308

آموزش کاربردی نرم‌افزار SAP جهت طراحی انواع سازه‌ها (ساختمان، سوله، مخزن)

36

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

520000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

309

دوره جامع اجرای ساختمان‌ از فونداسیون تا نازک‌کاری به همراه کلیه نکات فنی و تجربی در سازه‌ها‌ی فولادی و بتنی

44

پنجشنبه 16 تا 20

جمعه 16 تا 20

700000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

310

دوره جامع متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه (به همراه تعدیل و پروژه‌های واقعی)

36

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

520000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

311

آموزش کنترل پروژه با نرم افزار MSP

 

30

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

450000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

312

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌های ساختمانی-HSE

 

18

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

300000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

313

آشنایی با تنظیم انواع قراردادهای مهندسی و دستورالعملهای مربوطه

18

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

300000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

 

 

 

 

 

شروع  تمامی دوره های گروه الکترنیک از 14 تیرماه 1393

روزهای برگزاری

هزینه دوره ها (تومان)

مدت ساعت

دوره‌های آموزشی دپارتمان الکترونیک

شنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش PLC سری S7 با نرم افزار semantic manager

لینک ثبت نام

شنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

210000

16

آموزش طراحی مدارچاپی با نرم افزار پروتل DXP

لینک ثبت نام

شنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش میکروکنترولر AVR به زبان C

لینک ثبت نام

شنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

210000

16

آموزش تحلیل مدارهای الکترونیکی با Proteus

لینک ثبت نام

شنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

210000

16

دوره‌های آموزشی رباتیک (مقدماتی)

لینک ثبت نام

شنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

دوره‌های آموزشی رباتیک (پیشرفته)

لینک ثبت نام

دوشنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی  با Orcade

لینک ثبت نام

دوشنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی  با Pspice

لینک ثبت نام

دوشنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش طراحی و شبیه سازی مدارهای فرمان با LOGO

لینک ثبت نام

دوشنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش طراحی بوردهای مدار چاپی (PCB) با Protel

لینک ثبت نام

دوشنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش تحلیل و شبیه سازی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی (آزمایشگاه مجازی) با Multisim

لینک ثبت نام