درباره ریاست

درباره ریاست خانه عمران البرز:

جناب آقای دکتر امیر اظهری ریاست و صاحب امتیار محترم خانه عمران البرز (عمران- سازه)

 دکترای مهندسی عمران در دوره مشترک بین دانشگاه صنعتی شاهرود ودانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ (سال 1390)

 

*    مقالات علمی و پژوهشی :

 

1- “Simulation of clear water local scour around the group of bridge piers using an Eulerian
 3-D, two-phase model”, Journal of Progress in Computational Fluid Dynamics, Vol.12, No. 5, 2012.

 

2و3- ارائه مقالات و چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس:

International Conference: Sustainable Construction Materials and Technologies. 11-13 June 2007, Coventry  University and the University of Wisconsin Milwaukee Centre for 
By-products Utilization.

 با عناوین:

Comparision of the mechanical properties of scc with rice-husk ash and normal concrete.

Comparative Study between Properties of Self-compacting Concrete Containing Lime-stone Powder and Normal Concrete

 

1-     ارائه مقاله و چاپ در مجموعه مقالات هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن  1388 با عنوان" انتقال رسوبات بستر در رودخانه های با بستر شنی دارای مصالح تک مودی ".

2-    چاپ مقاله با عنوان "Numerical Study of Local Scour around Bridge Pier Groups" در هجدهمین کنفرانس بین المللی روش های عددی در مهندسی آبدر بارسلون اسپانیا  (21-24 July 2010)

3-   چاپ مقاله با عنوان "مطالعه آزمایشگاهی آب شستگی گروه پایه های پل" ، اولین کنفرانس منطقه ای عمران، دانشگاه آزاد قائمشهر، اردیبهشت 1390

4-    ارسال و پذیرش مقاله با عنوان " رابطه ای جدید برای برآورد میزان انتقال رسوب در رودخانه های با بستر شنی"، دهمین کنفرانس هیدرولیک، دانشگاه گیلان، آبان 1390

5-    ارسال و پذیرش مقاله با عنوان "نقش تنش برشی د ر شکل گیری لایه مسلح بستر رودخانه"، هفتمین کنفرانس زمین شناسی و محیط زیست ایران، شهریور 1390، دانشگاه صنعتی شاهرود

6-    ارسال و پذیرش مقاله با عنوان " آب شستگی موضعی پیرامون گروه پایه پل: بررسی اثر زاویه قوس کانال و فاصله بین پایه ها"، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک، دانشگاه ارومیه، آبان 1391

7-    ارسال و پذیرش مقاله با عنوان " شبیه سازی سه بعدی آبشستگی موضعی پیرامون آب شکن قائم با استفاده از مدل عددی دوفازی اویلری"، نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن 1391

 

*    سوابق کاری ومهندسی:

  •  استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد صفادشت
  • رییس هیات مدیره شرکت فنی مهندسی برج آرمه ماهان
  • همکاری با تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد زنجان
  • همکاری با تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد لار
  • دو ترم تدریس دروس کارشناسی در دانشگاه صنعتی شاهرود
  • طراحي و نظارت بر اجرای چندين پروژة ساختماني در استانهای تهران و البرز
  • عضو سازمان نظام مهندسی استان البرز و کانون مهندسین کرج با صلاحیت محاسبات و مجری پایه 2
  • مدیر پروژه های پژوهشی در مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
  • مدیر پروژه چندین پروژه مشاوره ای در شرکت مهندسسین مشاور شهراب زیست