آموزش PLC سری S7 با نرم افزار semantic manager
بازدید :675
دوشنبه 28-11-1392

آموزش PLC سری S7 با نرم ابزار semantic manager

کد دوره: 601

مدت ساعت: 24

هزینه دوره (تومان): 360000