آموزش طراحی بوردهای مدار چاپی (PCB) با Protel
بازدید :648
دوشنبه 28-11-1392

آموزش طراحی بوردهای مدار چاپی (PCB) با Protel

کد دوره: 610

مدت ساعت: 24

هزینه دوره (تومان): 360000