آموزش تحلیل و شبیه سازی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی (آزمایشگاه مجازی) با Multisim
بازدید :739
دوشنبه 28-11-1392

آموزش تحلیل و شبیه سازی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی (آزمایشگاه مجازی) با Multisim

کد دوره: 611

مدت ساعت: 24

هزینه دوره (تومان): 360000