دوره اصول تخریب، گودبرداری واجرای سازه های نگهبان
بازدید :643
چهارشنبه 09-11-1392

دوره اصول تخریب، گودبرداری واجرای سازه های نگهبان 

کد دوره: 421

مدت ساعت: 20

هزینه دوره (تومان): 330000