دوره جامع متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه (به همراه تعدیل و پروژه‌های واقعی)
بازدید :722
چهارشنبه 09-11-1392

دوره جامع متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه (به همراه تعدیل و پروژه‌های واقعی)

کد دوره: 427

مدت ساعت: 36

هزینه دوره (تومان): 600000