آشنایی با EPC و انواع قراردادها در طرح‌های عمرانی
بازدید :636
چهارشنبه 09-11-1392

آشنایی با EPC و انواع قراردادها در طرح‌های عمرانی

کد دوره: 432

مدت ساعت: 22

هزینه دوره (تومان): 360000