کارگاه آموزشی مدیریت مناقصات پروژه‌ های صنعت ساخت
بازدید :639
چهارشنبه 09-11-1392

کارگاه آموزشی مدیریت مناقصات پروژه‌ های صنعت ساخت

کد دوره: 433

مدت ساعت: 6

هزینه دوره (تومان): 99000