آموزش کاربردی محاسبات تأسیسات مکانیکی ساختمان (تهویه مطبوع) (به همراه آموزش کاربردی Hvac و Carrier)
بازدید :669
چهارشنبه 09-11-1392

آموزش کاربردی محاسبات تأسیسات مکانیکی ساختمان (تهویه مطبوع) (به همراه آموزش کاربردی Hvac و Carrier)

کد دوره:  438

مدت ساعت: 36

هزینه دوره (تومان): 520000