لیست دوره های تخصصی تابستانی در گروه های عمران، معماری
بازدید :2037
يكشنبه 04-03-1393

کد دوره

عنوان دوره

مدت ساعت

ساعات تشکیل دوره

هزینه دوره (تومان)

شروع دوره

ثبت نام

301

آموزش کامل AutoCad مقدماتی

30

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

450000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

302

آموزش کامل AutoCad پیشرفته

20

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

450000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

303

آموزش کامل ETABS

 

36

پنجشنبه 15 تا 18

جمعه 15 تا 18

520000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

304

آموزش کامل SAFE

 

36

پنجشنبه 18 تا 21

جمعه 18 تا 21

520000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

305

آموزش کامل 3DMax مقدماتی

 

30

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

450000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

306

آموزش کامل 3DMax پیشرفته

 

20

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

300000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

307

آموزش کامل V-Ray

 

20

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

300000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

308

آموزش کاربردی نرم‌افزار SAP جهت طراحی انواع سازه‌ها (ساختمان، سوله، مخزن)

36

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

520000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

309

دوره جامع اجرای ساختمان‌ از فونداسیون تا نازک‌کاری به همراه کلیه نکات فنی و تجربی در سازه‌ها‌ی فولادی و بتنی

44

پنجشنبه 16 تا 20

جمعه 16 تا 20

700000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

310

دوره جامع متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه (به همراه تعدیل و پروژه‌های واقعی)

36

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

520000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

311

آموزش کنترل پروژه با نرم افزار MSP

 

30

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

450000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

312

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌های ساختمانی-HSE

 

18

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

300000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام

313

آشنایی با تنظیم انواع قراردادهای مهندسی و دستورالعملهای مربوطه

18

پنجشنبه 16 تا 19

جمعه 16 تا 19

300000

19/4/93

ظرفیت دارد

لینک ثبت نام