لیست دوره های تخصصی تابستانی در گروه الکترونیک
بازدید :858
شنبه 17-03-1393

روزهای برگزاری

هزینه دوره ها (تومان)

مدت ساعت

دوره‌های آموزشی دپارتمان الکترونیک

شنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش PLC سری S7 با نرم افزار semantic manager

شنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

210000

16

آموزش طراحی مدارچاپی با نرم افزار پروتل DXP

شنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش میکروکنترولر AVR به زبان C

شنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

210000

16

آموزش تحلیل مدارهای الکترونیکی با Proteus

شنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

210000

16

دوره‌های آموزشی رباتیک (مقدماتی)

شنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

دوره‌های آموزشی رباتیک (پیشرفته)

دوشنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی  با Orcade

دوشنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی  با Pspice

دوشنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش طراحی و شبیه سازی مدارهای فرمان با LOGO

دوشنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش طراحی بوردهای مدار چاپی (PCB) با Protel

دوشنبه 17 تا 20

چهارشنبه 17 تا 20

330000

24

آموزش تحلیل و شبیه سازی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی (آزمایشگاه مجازی) با Multisim

 
شروع  تمامی دوره ها از 14 تیرماه 1393