آموزشی برنامه نویسی FPGA

دوره آموزشی برنامه نویسی FPGA

 

تعدادی از سرفصل های این دوره: 

 

 • معرفی گیت ها و بلوک های منطقی   از دیدگاه برنامه پذیر بودن آنها  (AND , Adder, Mux, …)
 • شرح ساختار تراشه های قابل برنامه ریزی و روند تکاملی آنها  (PLA , PAL , CPLD ,FPGA)
 • معرفی تراشه های  Xilinx و تشریح امکانات خانوادهSPARTAN3
 • بررسی منابع داخلی FPGA شامل Routing ResourceGlobal Clock و اهمیت آن در طراحی سطح بالا 
 • آشنایی با زبان توصیف سخت افزار  VHDL
 • ماژولار کردن برنامه ها 
 • کار با نرم افزارISE  و تشریح مراحل کار از توصیف طرح و سنتز تا پیاده سازی بر روی تراشه 
 • تشریح فایل های خروجی هر مرحله (Synthesis, Translate, MAP, Place&Route, BitGen
 • ایجاد فایل TestBench و شبیه سازی برنامه 
 • بررسی مشخصات استانداردهای IO (LVCMOS, LVDSSSTL, HSTL,  …)
 • تخصیص پین با نرم افزار PlanAhead وتعیین عملکرد I/O  ها.(I/O Type, Pull Up, IO Speed, …)
 • یک طراحی چگونه بر روی FPGA پیاده میشود؟ و از لحاظ فیزیکی در کدام قسمت FPGA قرار میگیرد؟ 
 • آشنایی با برد آموزشی  FPGA و کار با قسمتهای مختلف آن 
 • پروگرام کردن تراشه ی FPGA  و PROM با نرم افزار iMPACT از طریق رابط JTAG
 • معرفی Report های نرم افزارISE  و بررسی Report های مهم 
 • بررسی Critical path و اعمال Constraints Timing به طرح
 • ایجاد IP Core دلخواه با نرم افزار Core Generator
 • تکنیک های برنامه نویسی با تشریح چند نمونه برنامه و سنتز آن بر روی تراشه 
 • طراحی State Machine  
 • مانیتور کردن داخلFPGA  با نرم افزار ChipScope
 • تنظیمات سنتز و پیاده سازی در نرم افزارISE
 • بهینه سازی طرح با استفاده از تنظیمات سنتز و پیاده سازی
 • معرفی پروسسورهای قابل پیاده سازی در FPGA و طراحی با نرم افزار (XPS, SDK) EDK
 • طراحی مدارات واسط برای ارتباط بردFPGA    با قطعات دیگر
 • بررسی  قابلیت های اضافه شده در FPGA های سریVirtex4,5,6,7 و امکانات داخلی آنها
 • در چه پروژه هایی باید از  FPGA استفاده کنیم ؟ (مقایسه باMCU , DSP , ASIC)
 • معرفی منابع مرتبط و فایلها و سی دی ها
 • Optional : به دلیل تفاوت ماهیت این موضوع برای این قسمت فایل آموزشی آماده ارائه میشود.
 • طراحی فیلتر های دیجیتال با ابزارFDATOOL  در نرم افزارMATLAB  و به دست آوردن ضرایب فیلتر های دیجیتال برای استفاده در نرم افزار   Core Generator
 • ارتباط  Simulink MATLAB  با ISE و System Generator