خانه‌های هوشمند (Smart Home)

دوره آموزشی خانه‌های هوشمند (Smart Home)

        تعدادی از سرفصل های این دوره :

 • آشنایی با سیستم BMS و Home Automation
 • بررسی قابلیت های BMS
 • بررسی قابلیت های HA
 • معرفی پروتکل های مرتبط با هوشمند سازی ساختمان
 • معرفی محصولاتHDL
 • معرفی محصولات ZKTeco
 • آموزش نرم افزار HDL BUS Pro
 • برنامه نویسی Relay & Dimmer
 • برنامه نویسی DLP
 • برنامه نویسی سنسور 8in1 
 • برنامه نویسی Dry 4z