دوره های شبکه سیسکو و مایکروسافت

دوره‌های آموزشی شبکه‌های Cisco و Microsoft در تمامی مراحل از مقدماتی تا پیشرفته

 

CCNA  Routing & Switching 
CCNA  Voice
CCNA  Security 
CCDA  Design
CCNA Wireless
CCNP (Route)
CCNP (Switch)
CCNP (TSHOOT)
CCDP (ARCH)
CCNP Security  (IPS,VPN,Secure,Firewall) 
CCNP Voice  (CVoice,CIPT 1&2, TVoice , CAPPS)
CCIE (Routing & Switching) W&LAB  
CCIE Security   W  
CCIE Security   Lab  
CCIE Collaboration  W&LAB