دوره آموزشی برنامه نویسی میکروکنترولر AVR

دوره آموزشی برنامه نویسی میکروکنترولر AVR

 

تعدادی از سرفصل های این دوره :

 

 • آشنایی با AVR Family و معماری آن
 • معرفی پورتها و طریقه ارسال و دریافت بصورت موازی
 • معرفی و آشنایی کامل کار با واحدهای سریال( USART و TWI و SPI)  در ارسال و دریافت
 • معرفی و کار با  A/D Convertor
 • معرفی و کار با َAnalog Comprator
 • معرفی و کار با E²PROM داخلی
 • معرفی و کار با Timer/Counter
 • معرفی و کار با PWM
 • معرفی و کار با واحد Watch Dog
 • معرفی و کار با تراشه های RTC
 • معرفی و کار با تراشه های D/A Convertor
 • برنامه نویسی با و قفه ها
 • اتصال انواع Keyboard های ماتریسی و PS/2
 • اتصال انواع 7 Segment
 • اتصال LCD های کاراکتری و گرافیکی
 • اتصال میکرو به کامپیوتر و آموزش ارسال و دریافت اطلاعات
 • معرفی سنسورهای دما،رطوبت و رنگ و اتصال آنها به میکرو
 • ساخت یافته کردن برنامه و ایجاد یک برنامه صنعتی
 • آشنایی با روش های نویزگیری در صنعت بصورت سخت افزاری ونرم افزاری