دوره جامع نرم افزارهای گرافیکی

سرفصل دوره های آموزشی نرم افزارهای گرافیکی

1-کار با قاب‌های فایل‌های گرافیکی

2-ترکیب رنگ و رنگ آمیزی شکل‌ها

3-جدا سازی و ویرایش و کپی در مورد تصاویر

4-کار با ابزارهای ترسیمی در محیط  برنامه‌های گرافیکی

5-کاربرد فیلترها و ماسک برای ویرایش تصاویر 

و آشنایی با امکانات متعدد نر م افزارهای گرافیکی Phtoshop,Free hand, Corel